Hvordan screene og intervjue eksterne utviklere

Å rekruttere og ansette eksterne programvareutviklere kan være en utfordrende prosess, spesielt hvis du ikke er kjent med beste praksis for screening og intervju av kandidater. I denne artikkelen vil vi gå gjennom trinnene du kan ta for å screene og intervjue eksterne utviklerkandidater effektivt og sikre at du tar de riktige ansettelsesbeslutningene.


Start med en klar stillingsbeskrivelse

Før du begynner å screene og intervjue kandidater, er det viktig å ha en klar stillingsbeskrivelse på plass. Dette bør inkludere ansvar, kvalifikasjoner og ferdigheter du leter etter hos en kandidat. Å ha en klar stillingsbeskrivelse vil hjelpe deg med å tiltrekke deg de rette kandidatene og sile ut de som ikke passer godt.


Bruk tekniske vurderinger

Screening av tekniske ferdigheter er et avgjørende skritt i ansettelsesprosessen for ekstern utvikler. En effektiv måte å gjøre dette på er å bruke tekniske vurderinger. Disse vurderingene kan være i form av kodeutfordringer, quiz eller tavleøvelser, og de hjelper deg å vurdere kandidatens tekniske evner på en mer objektiv måte. Ved å bruke tekniske vurderinger vil du raskt kunne identifisere kandidater som har de nødvendige tekniske ferdighetene og luke ut de som ikke har det.


Sjekk reference

Å sjekke referanser er et viktig skritt i ansettelsesprosessen for ekstern utvikler. Dette lar deg verifisere kandidatens arbeidshistorie, ferdigheter og ytelse, og det hjelper deg å ta en mer informert ansettelsesbeslutning. Sørg for å kontakte tidligere ledere, kolleger eller andre profesjonelle referanser for å få en bedre forståelse av kandidatens arbeidsstil og evner.


Gjennomfør et videointervju

Gjennomføring av et videointervju er en effektiv måte å bli kjent med kandidaten på og vurdere deres kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter. Under videointervjuet, sørg for å stille en blanding av atferdsmessige og tekniske spørsmål for å få et fullstendig bilde av kandidatens evner og passform. Noen eksempler på atferdsspørsmål inkluderer "Fortell meg om en gang du måtte jobbe med et vanskelig teammedlem," og "Beskriv et prosjekt du ledet og resultatet." Tekniske spørsmål bør fokusere på kandidatens erfaring med spesifikke programmeringsspråk, rammeverk eller verktøy.


Evaluer porteføljen deres

Evaluering av kandidatens portefølje er et annet viktig trinn i ansettelsesprosessen for ekstern utvikler. Dette lar deg se kandidatens arbeid på førstehånd og få en bedre forståelse av deres tekniske evner. Pass på å gjennomgå kandidatens portefølje nøye, og se etter eksempler på arbeid som stemmer overens med ansvar og ferdigheter som er oppført i stillingsbeskrivelsen.


Sjekk deres tilgjengelighet og tidssonekompatibilitet

Når du ansetter eksterne utviklere, er det viktig å vurdere deres tilgjengelighet og tidssonekompatibilitet. Du vil være sikker på at kandidaten er i stand til å jobbe i bedriftens arbeidstid, og at det ikke vil være noen kommunikasjonsbarrierer på grunn av tidssoneforskjeller. Dette er spesielt viktig hvis bedriften din opererer i sanntid og krever raske responstider.


Vurder deres samarbeidsevner

Fjernarbeid krever sterke samarbeidsevner, ettersom utviklere må jobbe effektivt med teammedlemmer som kan være lokalisert i forskjellige deler av verden. Under intervjuprosessen, sørg for å vurdere kandidatens evne til å samarbeide godt med andre, kommunisere effektivt og løse konflikter. Du kan gjøre dette ved å stille spørsmål om deres tidligere erfaring med å jobbe i et eksternt eller virtuelt teammiljø.


Tilby et betalt prøveprosjekt

Til slutt, vurder å tilby et betalt prøveprosjekt som en del av intervjuprosessen. Dette lar deg se hvordan kandidaten presterer i et reelt arbeidsmiljø og vurdere deres evner i en mer praktisk setting. Prøveprosjektet bør være et betalt engasjement, og det bør være strukturert som et typisk prosjekt med klare mål, tidslinjer og forventninger. Avslutningsvis krever screening og intervju av eksterne utviklerkandidater en kombinasjon

Trending Articles
 • Ansette fjernutviklere i Barcelona
 • 4 Ways To Add Custom CSS To WordPress Website
 • Toplande for startups til at ansatte tekniske team
 • Check out our associated talent
  ELK Stack developers
  Sap developers
  Ruby on Rails developers
  Nagios developers
  VoIP developers