Genomfor effektiva teamintervjuer pa distans

I modern tid har distansarbete blivit allt populärare, och det av goda skäl. Det möjliggör större flexibilitet, minskade omkostnader och tillgång till en bredare talangpool. Det betyder dock också att intervjuprocessen kan vara mer utmanande, särskilt när det kommer till att anställa fjärrutvecklare. Utan att kunna träffas ansikte mot ansikte kan det vara svårt att bedöma en kandidats tekniska färdigheter, kommunikationsförmåga och kulturella passform. I den här bloggen ger vi några tips för att genomföra effektiva fjärrintervjuer för att anställa utvecklare.


Välj rätt platform

Innan du börjar genomföra fjärrintervjuer måste du välja rätt plattform. Det finns många videokonferensverktyg tillgängliga, som Skype, Zoom och Google Meet. Varje plattform har sina egna styrkor och svagheter, så det är viktigt att välja den som fungerar bäst för dina behov. Om du till exempel behöver dela din skärm eller samarbeta med kod, kanske du föredrar en plattform som Zoom som erbjuder dessa funktioner.


Testa din utrustning

När du väl har valt din plattform är det viktigt att testa din utrustning. Se till att din internetanslutning är stark och att din mikrofon och webbkamera fungerar korrekt. Det är en bra idé att göra ett testsamtal med en vän eller kollega för att säkerställa att allt fungerar som det ska.


Förbered dina frågor

När du intervjuar fjärrutvecklare är det viktigt att förbereda dina frågor i förväg. Du bör ha en tydlig uppfattning om de tekniska färdigheter och erfarenheter du letar efter hos en kandidat, såväl som alla mjuka färdigheter som är viktiga för din företagskultur. Se till att dina frågor är specifika och skräddarsydda för rollen du anställer för.


Ge tydliga instruktioner

Före intervjun, se till att du ger kandidaten tydliga instruktioner om hur man går med i videosamtalet. Ge dem länken till samtalet och eventuella inloggningsuppgifter de kan behöva. Det är också en bra idé att förse dem med en reservkontakt om det skulle uppstå några tekniska problem.


Gör en teknisk bedömning

När du anställer utvecklare är det viktigt att bedöma deras tekniska kompetens. Detta kan vara mer utmanande i en avlägsen miljö, men det finns fortfarande sätt att utvärdera en kandidats förmågor. Du kan be dem att slutföra en kodningsutmaning eller granska ett kodexempel. Du kan också be dem att gå igenom ett projekt de nyligen har arbetat med och diskutera sin process.


Utvärdera kommunikationsförmåga

Kommunikation är en kritisk färdighet för fjärrutvecklare. Var uppmärksam på kandidatens kommunikationsförmåga under intervjun. Kan de tydligt formulera sina tankar och idéer? Lyssnar de aktivt och svarar på dina frågor? Ställer de sina egna genomtänkta frågor? Dessa är alla viktiga indikatorer på en stark kommunikatör.


Bedöm kulturell passform

Kulturell passform är en annan viktig faktor när du anställer fjärrutvecklare. Du vill säkerställa att kandidaten kommer att fungera bra med ditt befintliga team och dela dina företagsvärderingar. Ställ frågor som ger dig insikt i kandidatens arbetsstil och hur de förhåller sig till samarbete.


Uppföljning

Efter intervjun, se till att följa upp kandidaten. Låt dem veta om de har blivit utvalda till nästa intervjurunda eller själva jobbet. Om du bestämmer dig för att inte gå vidare med en kandidat, ge konstruktiv feedback som kan hjälpa dem att förbättra sig inför framtida intervjuer.


Sammanfattningsvis, att genomföra effektiva fjärrintervjuer för att anställa utvecklare kräver noggranna förberedelser och uppmärksamhet på detaljer. Genom att välja rätt plattform, testa din utrustning, förbereda dina frågor, ge tydliga instruktioner, göra en teknisk bedömning, utvärdera kommunikationsförmåga, bedöma kulturell passform och följa upp, kan du säkerställa att du anställer de bästa kandidaterna till ditt team, även i en avlägsen miljö.

Trendartikel
 • Sadan fjernhyres iOS-udvikler
 • Ansett React Native-apputviklere
 • Top Lander fur Startups, um Tech Teams einzustelle
 • Schauen Sie sich unser zugehöriges Talent an
  Twig entwickler
  Vuex entwickler
  ABAP entwickler
  Dapper entwickler
  GLSL entwickler