Strategier for ansettelse av ekstern utvikler

Fremveksten av fjernarbeid har ført til mange endringer i måten selskaper opererer på, spesielt for startups som ønsker å ansette utviklere. Å ansette eksterne utviklere kan være en kostnadseffektiv måte for startups å bygge et dyktig team uten de høye overheadkostnadene ved fysisk kontorlokaler. Imidlertid kommer ekstern ansettelse også med sitt eget unike sett med utfordringer.


I denne bloggen skal vi utforske noen av strategiene som startups kan bruke for å lykkes med å ansette eksterne utviklere.


Definer jobbbeskrivelsen tydelig:


Det første trinnet i å ansette eksterne utviklere er å definere stillingsbeskrivelsen så tydelig som mulig. Dette inkluderer å spesifisere ferdigheter, erfaring og kvalifikasjoner som kreves for stillingen. Det er også viktig å skissere rollens ansvar og plikter, inkludert forventet arbeidstid og kommunikasjonskanaler.


Bruk online plattformer og jobbtavler:


En av de største fordelene med å ansette eksterne utviklere er tilgang til en global talentpool. Det er mange nettbaserte plattformer og stillingstavler som spesialiserer seg på eksterne stillingsannonser, inkludert Upwork og Remote. co, og vi jobber eksternt. Disse plattformene kan hjelpe startups å nå et bredere utvalg av kandidater og forenkle ansettelsesprosessen.


Test for tekniske ferdigheter:


Fjernansettelser kan være utfordrende når det gjelder å evaluere en kandidats tekniske ferdigheter. Startups kan overvinne denne utfordringen ved å bruke online kodingstester eller be om å få fullført prøveprosjekter. Dette gjør at bedriften kan se kandidatens evner i aksjon og avgjøre om de har de tekniske ferdighetene som er nødvendige for rollen.


Prioriter kommunikasjonsferdigheter:


Effektiv kommunikasjon er avgjørende når du arbeider eksternt. Startups bør prioritere kandidater som har sterke kommunikasjonsevner og tydelig kan artikulere sine ideer og bekymringer. Dette inkluderer skriftlige kommunikasjonsferdigheter så vel som verbale ferdigheter for videosamtaler og andre former for fjernkommunikasjon.


Vurder tidssoneforskjeller:


Tidssoneforskjeller kan være en stor utfordring når du jobber eksternt, spesielt for team spredt over flere land. Startups bør vurdere tidssoneforskjeller når de ansetter eksterne utviklere og prioritere kandidater som er i stand til å jobbe i selskapets kjernearbeidstid.


Bruk videointervjuer:


Videointervjuer kan være en effektiv måte å evaluere en kandidats personlighet og kommunikasjonsevner. Startups bør bruke videointervjuer for å supplere andre former for kommunikasjon, som e-post og telefonsamtaler. Videointervjuer kan også hjelpe eksterne kandidater til å føle seg mer knyttet til bedriftskulturen.


Bygg en sterk fjernkultur:


Fjernarbeid kan være isolerende, så det er viktig for startups å bygge en sterk ekstern kultur. Dette inkluderer å etablere vanlige kommunikasjonskanaler, planlegge teammøter og fremme teambuilding-aktiviteter. En sterk ekstern kultur kan hjelpe eksterne utviklere til å føle seg mer knyttet til selskapet og deres kolleger.


Vurder de juridiske og skattemessige konsekvensene:


Å ansette eksterne utviklere kan ha juridiske og skattemessige implikasjoner, spesielt hvis kandidatene er lokalisert i forskjellige land. Startups bør rådføre seg med juridiske og skatteeksperter for å sikre overholdelse av lokale lover og forskrifter.


Avslutningsvis kan fjernansettelser være en kostnadseffektiv måte for startups å bygge et dyktig team på, men det krever også nøye planlegging og gjennomføring.


Ved å følge disse strategiene kan startups med hell ansette eksterne utviklere og bygge en sterk ekstern kultur. Med det rette teamet på plass kan startups nå sine forretningsmål og konkurrere i dagens globale økonomi.