Tekniska fardigheter nar du anstaller utvecklare

Att anställa fjärrutvecklare kan vara ett bra sätt att bygga ett team med rätt kompetens för att uppnå dina affärsmål. Att utvärdera tekniska färdigheter hos distanskandidater kan dock vara utmanande. Till skillnad från personliga intervjuer kräver distansanställning ett annat tillvägagångssätt för att bedöma teknisk förmåga. I den här bloggen kommer vi att utforska några strategier för att utvärdera tekniska färdigheter när du anställer fjärrutvecklare.


Definiera de tekniska färdigheter som krävs för rollen:


Innan du börjar utvärdera kandidater behöver du ha en klar förståelse för de tekniska färdigheter som krävs för rollen. Detta inkluderar de programmeringsspråk, ramverk och andra verktyg som kandidaten bör vara skicklig i. Genom att ha en tydlig kravlista kan du fokusera på kandidater som har rätt kompetens för jobbet.


Använd kodningstest online:


Kodningstest online kan vara ett bra sätt att utvärdera en kandidats tekniska färdigheter. Det finns många tillgängliga plattformar, som HackerRank och Codility, som tillhandahåller kodningstester för olika programmeringsspråk och ramverk. Dessa test kan hjälpa dig att bedöma en kandidats kodningsförmåga och problemlösningsförmåga. Du kan också anpassa testerna för att passa jobbets krav.


Fråga efter exempelprojekt:


Att be kandidater att slutföra ett exempelprojekt är ett annat effektivt sätt att utvärdera sina tekniska färdigheter. Detta tillvägagångssätt låter dig se hur kandidater närmar sig ett verkligt problem och bedömer deras förmåga att leverera kod av hög kvalitet. Du kan också få en känsla av kandidatens kommunikationsförmåga och hur de arbetar med andra, vilket är viktigt för avlägsna team.


Granska kodförråd:


Många utvecklare har offentliga kodlager på plattformar som GitHub eller Bitbucket. Att granska en kandidats kodlager kan ge dig en känsla av deras kodningsstil, kvaliteten på deras kod och deras erfarenhetsnivå. Detta tillvägagångssätt kan också hjälpa dig att utvärdera om kandidaten brinner för kodning och om de har en stark meritlista när det gäller att leverera kod av hög kvalitet.


Genomför videointervjuer:


Videointervjuer kan vara ett effektivt sätt att utvärdera en kandidats tekniska färdigheter. Under intervjun kan du be kandidaten att visa sin kodningsförmåga och leda dig genom deras kodlager eller exempelprojekt. Du kan också ställa tekniska frågor för att bedöma kandidatens kunskaper om specifika programmeringsspråk eller ramverk.


Test för problemlösningsförmåga:


Förutom tekniska färdigheter är problemlösningsförmåga också viktigt för fjärrutvecklare. Att testa en kandidats problemlösningsförmåga kan hjälpa dig att bedöma deras förmåga att identifiera och lösa komplexa tekniska utmaningar. Detta tillvägagångssätt kan också hjälpa dig att utvärdera en kandidats förmåga att arbeta under press och kreativitet när du närmar dig komplexa problem.


Tänk på Culture Fit:


Även om tekniska färdigheter är viktiga, är det också viktigt att överväga den kulturella passformen när man utvärderar distanskandidater. Kulturell passform inkluderar faktorer som kommunikationsstil, arbetsmoral och värderingar. En kandidat som passar väl in i din teamkultur har större sannolikhet att bli framgångsrik i en avlägsen miljö.


Sammanfattningsvis, att utvärdera tekniska färdigheter när man anställer fjärrutvecklare kräver ett annat tillvägagångssätt jämfört med personliga intervjuer. Genom att definiera de tekniska färdigheter som krävs för rollen, använda onlinekodningstester och exempelprojekt, granska kodförråd, genomföra videointervjuer, testa för problemlösningsförmåga och överväga kulturpassning, kan du effektivt utvärdera fjärrutvecklare och bygga en skicklig och produktiv team. Med rätt team på plats kan du uppnå dina affärsmål och konkurrera i dagens globala ekonomi.

Trendartikel
 • Einstellung von Remote Entwicklern in Osterreich
 • Python-Webentwickler und Einstellung von Python-Talenten
 • Guiden for att anstalla AngularJS utvecklare
 • Schauen Sie sich unser zugehöriges Talent an
  F# entwickler
  AWS Lambda entwickler
  AWS CloudWatch entwickler
  Web Q entwickler
  HTML5 entwickler